11. 11 Chỉ cần có đơn được duyệt nhận ngay thưởng đến 10% và cơ hội nhận 35 triệu

Shopee Siêu Sale 11.11 và 4 cái nhất trong chương trình thưởng hấp dẫn dành cho Publisher. Xem ngay những thông tin dưới đây:

1, Thưởng theo traffic giai đoạn 06.11 – 10.11 lên tới 15%
– Nếu tổng traffic của Publisher trong giai đoạn 06.11 – 10.11 gấp từ 1.5  – dưới 2 lần tổng traffic của giai đoạn 05.10 – 09.10 thì Publisher sẽ được thưởng thêm 8% trên tổng hoa hồng được duyệt của giai đoạn 06.11 – 10.11
– Nếu tổng traffic của Publisher trong giai đoạn 06.11 – 10.11 gấp từ 2 lần  – dưới 3 lần tổng traffic của giai đoạn 05.10 – 09.10 thì Publisher sẽ được thưởng thêm 11% trên tổng hoa hồng được duyệt của giai đoạn 06.11 – 10.11
– Nếu tổng traffic của Publisher trong giai đoạn 06.11 – 10.11 gấp từ 3 lần  trở lên tổng traffic của giai đoạn 05.10 – 09.10 thì Publisher sẽ được thưởng thêm 15% trên tổng hoa hồng được duyệt của giai đoạn 06.11 – 10.11

2, Trong ngày 11.11 chỉ cần có đơn hàng được duyệt là đã có thể nhận ngay tới 10%
– Chỉ cần Publisher có đơn hàng duyệt trong ngày 11.11 thì Publisher sẽ nhận được thêm ngay 8% trên tổng số hoa hồng được duyệt của ngày 11.11
(Trong đó nếu Publisher chạy chiến dịch Mega1 Mall – Săn Thùng Giới Hạn Giải Cơn Khát Vàng: https://pub.accesstrade.vn/campaigns/5499034605934890289 và có được từ 10 đơn hàng thành công trở lên trong tháng 11 thì Publisher sẽ được nhận thêm 2% nữa trên tổng số hoa hồng được duyệt trong ngày 11.11 của chiến dịch Shopee)
– Nếu Publisher có số đơn hàng được duyệt trong ngày 11.11 gấp từ 2 – dưới 3 lần tổng số đơn hàng được duyệt của ngày 10.10 thì Publisher sẽ nhận được thêm 11% trên tổng số hoa hồng được duyệt của ngày 11.11
– Nếu Publisher có số đơn hàng được duyệt trong ngày gấp từ 3 lần trở lên  tổng số đơn hàng được duyệt của ngày 10.10 thì Publisher sẽ nhận được thêm 15% trên tổng số hoa hồng được duyệt của ngày 11.11

3, Cơ hội nhận 35,000,000 vnd cho tất cả các Publisher:
Chương trình đua siêu đơn hàng và siêu tăng trưởng trong ngày 11.11
a, Siêu số lượng đơn hàng được duyệt
Publisher có số lượng đơn hàng được duyệt cao nhất trong ngày 11.11 sẽ nhận được giải thưởng là tiền mặt là 25,000,000vnd
Trong đó Publisher tham gia cuộc đua phải đảm bảo các điều kiện:
Đơn hàng được duyệt của Publisher ngày 11.11 phải cao hơn ít nhất từ 1.5 lần đơn hàng được duyệt ngày 10.10
Doanh số tối thiểu được duyệt ngày 11.11 phải đạt từ 500,000,000 đồng trở lên
b, Siêu tăng trưởng
Publisher có sự tăng trưởng đơn hàng ngày 11.11 cao thứ nhất và cao thứ hai so với ngày 10.10 sẽ nhận được mỗi người 5,000,000 vnd
Trong đó Publisher tham gia cuộc đua phải đảm bảo các điều kiện:
Đơn hàng được duyệt của Publisher ngày 11.11 phải gấp từ 1.5 lần trở lên so với đơn hàng được duyệt ngày 10.10
Doanh thu số tối thiểu được duyệt ngày 11.11 phải đạt từ 50,000,000 đồng trở lên

Lưu ý các chương trình thưởng 1,2,3 không áp dụng cho Publisher chạy chiến dịch Shopee Cashback và Shopee KOL

4, Chương trình thưởng theo Thương hiệu lên tới 16%
Xem ngay tại đây: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11OlDQOpH-Akk7wkrLHmO9-TjSBNOr_7TXRr_foZVkbg/edit#gid=1176046430

Cùng với đó là những thông tin mới nhất của Shopee được update hàng ngày tại đây:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11OlDQOpH-Akk7wkrLHmO9-TjSBNOr_7TXRr_foZVkbg/edit#gid=770020584