THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

ACCESSTRADE giúp nhà cung cấp tăng trưởng doanh thu đột phá, quảng bá thương hiệu rộng rãi.

Nhà cung cấp chỉ phải trả phí khi người dùng thực hiện mua hàng thành công thông qua hệ thống đối tác của ACCESSTRADE

  • Doanh thu/Tháng 35 Tỷ
  • cvr 15%-20%
study-1

Một số nhà cung cấp tiêu biểu

Accesstrade để tăng trưởng doanh thu đột phá