Ra mắt chiến dịch Atome PH – Cho vay tín chấp thị trường Philippines

ACCESSTRADE xin trân trọng thông báo về việc ra mắt chiến dịch Atome (PH) dành cho thị trường Philippines

Giới thiệu

Atome Credit PH là một ứng dụng Android di động từ một người cho vay đáng tin cậy ở Philippines, cung cấp dịch vụ cho vay nhanh chóng, đơn giản, minh bạch và an toàn cho người Philippines.

Lợi ích trương trình đối tác:

Hoàn thành điền thủ tục trong 5 phút;

Ứng dụng hơn 100,000 lượt tải xuống;

Các thủ tục đều thực hiện qua trực tuyến tại nhà;

Lợi thế và tính năng cạnh tranh:

Có lựa chọn dành cho khách hàng đủ 18 tuổi vay;

Thời hạn cho vay lên đến 90 ngày;

Không có phụ phí ẩn;

Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản trong 24 – 48 giờ sau khi được phê duyệt.

Manual approved: Chiến dịch này không duyệt tự động, liên hệ với AM ở góc phải màn hình để được đăng ký campaign.

Publisher vui lòng vào nút “Tạo Link” để lấy link tracking đúng.

Atome Credit PH is a mobile Android application from a trusted lender in the Philippines, providing fast, simple, transparent and secure lending services to Filipinos.

Atome Credit PH is a trusted financial partner and recommended by fastloans.ph

Partner Program Benefits:

Filling application is 5 minutes;

More than 100 000 downloads;

Process is completely online.

Competitive advantages and features:

Available to customers 18 years of age;

Loan term up to 90 days;

No hidden fees;

The money will go to the account within 24-48 hours after approval.

Manual approved: This campaign does not automatically approve, contact AM in the right corner of the screen to register for the campaign.

Please go to registration button on your left and get the correct url there.

Điều kiện chấp nhận đơn hàng

Cài đặt ứng dụng và đăng ký thành công / Install APP and register successfully.

Chỉ áp dụng cho khách hàng từ 18 tuổi trở lên / Available to users from 18 years old.

Geos: Chỉ Philippines / Geos: Phillipines only

Chỉ áp dụng đối với người dùng Android / Only for Android users.

Điều kiện từ chối đơn hàng

Người đăng ký không cài đặt ứng dụng hoặc không đăng ký thành công / The user do not install APP or do not register successfully.

Khách hàng dưới 18 tuổi / Users under 18 years old.

Người đăng ký nằm ngoài khu vực Philippine / User is outside Philippine.

Chính sách trả thưởng hoa hồng

31,000 VND /CPL (Chưa bao gồm VAT)

31,000 VND /CPL (Not included VAT)

Chính sách cookie

Cookies 30 ngày / Cookies 30 days

Last Click: nếu khách hàng Click vào quảng cáo khác (Facebook, Google, Các kênh Affiliate khác) của nhà quảng cáo thì đơn hàng tính cho nhấp chuột cuối cùng) / if the customer clicks on another ad (Facebook, Google, other affiliate channels) of the advertiser then the order counts for the last click)

No reoccur: giới hạn số đơn hàng phát sinh trong thời gian lưu cookies / Limit the number of orders generated during the retention of cookies

Lưu ý khác

Android: 4.2+

Đơn đặt hàng webmaster không được thanh toán;

Chuyển đổi với một giới thiệu trống không được tính (bạn không thể thấy nguồn lưu lượng truy cập).

Android: 4.2+

Webmasters test orders are not paid;

Conversions with an empty referer do not count (you cannot see the source of traffic).

Rate this post