Read more about the article Influencer là gì? Có mấy dạng Influencer tại Việt Nam?
Influencer là gì

Influencer là gì? Có mấy dạng Influencer tại Việt Nam?

Trong các chiến dịch Marketing gần đây, các doanh nghiệp thường sử dụng hình ảnh của các Influencer như tiền đề để quảng bá hình ảnh sản phẩm, thương hiệu…

Continue ReadingInfluencer là gì? Có mấy dạng Influencer tại Việt Nam?