Các quy định thường gặp của D2C

Các quy định cơ bản của ACCESSTRADE. Nếu vi phạm, anh chị em publisher sẽ bị hủy hoa hồng, gỡ ra khỏi chiến dịch hoặc khóa tài khoản publisher tùy mức độ nghiệm trọng.

1. Chính sách ghi nhận hoa hồng cho đơn hoàn (đối với action point CPO)

Tỷ lệ hoàn sẽ ràng buộc của chiến dịch ở mức 15% (mức hoàn tự nhiên):
Định nghĩa:
– Đơn hoàn: Đơn hoàn là đơn mà đội ngũ chăm sóc khách hàng đã liên hệ và được khách hàng đồng ý để chuyển giao hàng nhưng giao hàng không thành công từ lý do phía khách hàng, ảnh hưởng đến chi phí và vận hành của Advertiser
– Tỉ lệ hoàn hàng của chiến dịch (%) = Tổng số đơn hàng hoàn phát sinh trong tháng / Tổng số đơn hàng được duyệt trong tháng

Hình thức xử lý và cơ chế phạt:

– Mức hoàn từ 15% trở xuống: AT vẫn thanh toán hoa hồng bình thường
– Mức hoàn trên 15% thì các đơn hoàn vượt mức ràng buộc (định mức hoàn là 15%): AT sẽ không thanh toán hoa hồng cho các đơn vượt định mức

2. Chính sách quảng cáo

Hành vi spam data người dùng, spam lead rác
– Nghiêm cấm publisher đẩy data rác vào chiến dịch.
– Nghiêm cấm các hành vi spam dữ liệu người dùng và điền thông tin khi không được sự cho phép hoặc đồng ý từ người dùng
Định nghĩa:
– Lead rác: sai số, sai thông tin, thuê bao, Khách nói ngay là không có nhu cầu, không để lại thông tin

Hình thức xử lý và cơ chế phạt:

– Lần 1: nhắc nhở (AT Khóa Ads space trong thời gian nhắc nhở)
– Lần 2: Loại khỏi chiến dịch
– Lần 3: Loại khỏi hệ thống

Hành vi cố tình gian lận làm giả thông tin người dùng để được nhận hòa hồng:
– Nghiêm cấm publisher tự đặt hàng rồi hoàn trả, mạo danh Advertiser lừa đảo thông tin người dùng hoặc các hành vi gian lận khác.
– Nghiêm cấm các hành vi làm giả dữ liệu người dùng, tạo các dữ liệu ảo và cấu kết với người dùng để thực hiện các hành vi vi phạm

Hình thức xử lý và cơ chế phạt:

– Lần 1: nhắc nhở (AT Khóa Ads space trong thời gian nhắc nhở) + Hủy toàn bộ hoa hồng phát sinh trong tháng
– Lần 2: Loại khỏi hệ thống

Publisher tự ý tiếp cận các kênh Organic của Nhà cung cấp:
– Publisher vào trang web hoặc fanpage của nhà cung cấp lấy data khách hàng và nhập lên thành data của mình

Hình thức xử lý và cơ chế phạt:

– Lần 1: Loại khỏi chiến dịch
– Lần 2: Hủy hoa hồng và loại khỏi hệ thống

3. Chính sách vi phạm SEM Brands Name

Đối với các chiến dịch cấm SEM Brands name: Nghiêm Cấm hình thức chạy Bidding Brand Name hoặc các từ khóa có chứa Brand Name mà trong mô tả chiến dịch đã đề cập
– Danh sách chiến dịch cấm SEM Brands name: https://docs.google.com/document/d/1afBjG3J0O7vdxPxKI9fCX5dUObkcrL-5w4bg7xxLyVc/edit

Hình thức xử lý và cơ chế phạt:
– Lần 1: nhắc nhở và hủy toàn bộ hoa hồng phát sinh trong tháng
– Lần 2: Hủy toàn bộ hoa hồng phát sinh trong tháng và loại khỏi chiến dịch.

4. Lưu ý Test chiến dịch

Publisher lưu ý khi thực hiện test đơn :
– Các đơn test cần để tên có chữ “Test” để người phụ trách chiến dịch sẽ biết các đơn này là test để dễ dàng hơn trong việc tối ưu chiến dịch.
– Test tối đa 2 đơn/ ngày và tối đa 7 đơn/tháng trên mỗi chiến dịch

Hình thức xử lý và cơ chế phạt:
– Lần 1: nhắc nhở (AT Khóa Ads space trong thời gian nhắc nhở)
– Lần 2: Loại khỏi chiến dịch
– Lần 3: Loại khỏi hệ thống

5. Bán phá giá

– Publisher nhập hàng nghiêm cấm bán phá giá sản phẩm :
– Publisher bán giá thấp hơn giá niêm yết trên landing page
– Publisher tự ý tiếp cận các kênh đại lý offline của nhà cung cấp với mức giá thấp hơn

Hình thức xử lý và cơ chế phạt: Khóa tài khoản và hủy toàn bộ hoa hồng