Phân loại cấp độ publisher tại ACCESSTRADE

(Nếu bạn đến trang này từ email của ACCESSTRADE, chúng tôi đã ghi nhận cấp độ của bạn để có những hướng dẫn phù hợp, vui lòng đợi email tiếp theo từ hệ thống)

Tại ACESSTRADE, chúng tôi chia publisher thành 4 cấp độ như sau:

Level 1: newbie chưa biết một chút gì về affiliate.

Đây là nhóm publisher lần đầu gia nhập vào hệ thống và chưa nắm rõ bản chất của mô hình tiếp thị liên kết cũng như các kiến thức cơ bản để làm tiếp thị liên kết.

Level 2: đã biết các kiến thức cơ bản (đăng ký chiến dịch, tạo link, tạo click…) nhưng chưa ra đơn hàng.

Đây là nhóm publisher đã có thời gian tìm hiểu dashboard, biết các thông tin của các chiến dịch để đăng ký và tạo link affiliate, nhưng chưa biết cách thu hút các nguồn truy cập chất lượng vào link affiliate bằng các kênh miễn phí hoặc trả phí, để chuyển đổi thành đơn hàng và hoa hồng affiliate đầu tiên.

(*) Nguồn truy cập chất lượng là những người dùng có nhu cầu thật sự với sản phẩm/dịch vụ mà publisher đang quảng bá.

Level 3: đã có đơn hàng nhưng còn quá ít, muốn kiếm nhiều hơn. 

Đây là nhóm publisher đã thu hút thành công một lượng truy cập để chuyển đổi thành hoa hồng, nhưng vẫn chưa biết cách mở rộng và tối ưu kênh để nâng cao doanh thu affiliate.

Level 4: thành thạo affiliate, muốn mở thêm kênh kiếm tiền mới.

Đây là nhóm publisher đã có một khoảng thời gian dài kiếm tiền bằng tiếp thị liên kết cùng ACCESSTRADE hoặc từ các hệ thống khác chuyển sang, đã thông thạo một số công cụ digital marketing để thu hút traffic.

Lưu ý: đây là khung phân chia cấp độ publisher dựa trên kinh nghiệm kiếm tiền bằng affiliate của bạn. Ngoài ra ACCESSTRADE còn có một số cách phân chia cấp độ khác như dựa trên doanh thu, loại hình traffic,… của publisher.