Mô hình D2C ( Direct to consumer) không hoàn toàn mới. Ngày nay, chúng ta chứng kiến số lượng lớn các doanh nghiệp bỏ qua những khâu bán lẻ trung gian để đưa sản phẩm của họ đến thẳng trực tiếp với khách hàng.

3 Mô hình Publisher tiềm năng giúp tăng giá trị kênh Affiliate của doanh nghiệp

Đối với các doanh nghiệp khi bắt đầu triển khai mô hình Affiliate Marketing, 3 hình thức publisher phổ biến được lựa chọn bao gồm: Coupon (mã giảm giá), Cashback…

Continue Reading3 Mô hình Publisher tiềm năng giúp tăng giá trị kênh Affiliate của doanh nghiệp

Direct to customer – Chiến lược dịch chuyển mới của doanh nghiệp FMCG

D2C (Direct to consumer) đang thay đổi cách các doanh nghiệp bán lẻ hoạt động một cách toàn diện. Với sự thành công của các thương hiệu như Dell, Apple,…

Continue ReadingDirect to customer – Chiến lược dịch chuyển mới của doanh nghiệp FMCG