Công văn chính thức về việc cấm lợi dụng thương hiệu ACCESSTRADE trái phép

Kính gửi: Các cá nhân, đơn vị và publisher,

Trong thời gian qua ACCESSTRADE đã phát hiện nhiều cá nhân và tổ chức thông qua hình thức kinh doanh khóa học tại website hoặc nhóm Facebook cụ thể như sau:

1. Sử dụng trái phép thông tin và hình ảnh, thương hiệu ACCESSTRADE trong các Video/Bài giảng/Tài liệu tại các khóa học Online và các khóa học trực tiếp cho mục đích thương mại nhưng không được sự cho phép của ACCESSTRADE.

2. Cộng tác viên kinh doanh khóa học đã sử dụng các hình ảnh thuộc sở hữu của ACCESSTRADE để dụ dỗ và lôi kéo người dùng mua khóa học. Đồng thời, nói sai thông tin, nói quá và nói sai sự thật về ACCESSTRADE.

3. Sử dụng thương hiệu của các nhà cung cấp thuộc hệ thống ACCESSTRADE để tuyển cộng tác viên hoặc thu hút người dùng mua khóa học và tham gia ACCESSTRADE.

Việc tự ý sử dụng trái phép các thông tin/hình ảnh/website và thương hiệu khi chưa được sự cho phép của ACCESSTRADE vào mục đích thương mại của các cá nhân là hành vi vi phạm pháp luật và làm ảnh hưởng, thiệt hại nghiêm trọng đến uy tín và thương hiệu của ACCESSTRADE.

Chúng tôi thông báo để các tổ chức và cá nhân liên quan được biết và đề nghị tất cả các tổ chức và cá nhân đã và đang sử dụng trái phép thông tin và hình ảnh, thương hiệu của ACCESSTRADE trong các Video/Bài giảng/Tài liệu/Thông tin trao đổi và/hoặc dưới bất kỳ hình thức nào nhằm mục đích thương mại, khi chưa được sự chấp thuận của ACCESSTRADE ngay lập tức chấm dứt mọi hành vi vi phạm và gỡ bỏ mọi thông tin và hình ảnh, thương hiệu liên quan đến ACCESSTRADE.

Đồng thời Chúng tôi cũng xin khuyến cáo đến những người có nhu cầu tham gia các khóa học của các tổ chức, cá nhân đang lợi dụng trái phép thông tin, hình ảnh thương hiệu của ACCESSTRADE để tổ chức các khóa học có thu tiền, chúng tôi khẳng định đây là hành vi sử dụng trái phép thông tin và hình ảnh, thương hiệu của ACCESSTRADE để thu lợi cho các tổ chức,cá nhân nêu trên, ACCESSTRADE hoàn toàn không có bất kỳ sự liên quan nào đến các hoạt động đào tạo thu tiền của các tổ chức,cá nhân nêu trên.

ACCESSTRADE khuyến khích việc đào tạo về kiến thức marketing nói chung và làm affiliate marketing nói riêng đến cộng đồng. Tuy nhiên, việc sử dụng các hình ảnh/logo/tên thương hiệu/hệ thống của ACCESSTRADE cần phải được sự cho phép của chúng tôi. Đồng thời, các khóa học cần phải được sự kiểm định chất lượng bởi ACCESSTRADE để tránh việc cung cấp các khóa học kém chất lượng, gây sự hiểu nhầm đến dịch vụ và gây thiệt hại đến người dùng. Vui lòng liên hệ để được đội ngũ chuyên gia của ACCESSTRADE cho phép và hỗ trợ giới thiệu rộng rãi nếu khóa học chất lượng.

Trân trọng,