03 BƯỚC TRỞ THÀNH NHÀ CUNG CẤP CỦA ACCESSTRADE

1  KÝ HỢP ĐỒNG

  •    Thiết lập loại kết quả (mua hàng, đăng ký, điền form…)
  •    Thiết lập chi phí cho mỗi chuyển đổi thành công
  •    Chuẩn bị tài liệu truyền thông: nội dung, hình ảnh,…

tour-20

2  KẾT NỐI KỸ THUẬT

  •    Cài đặt format tracking link
  •    Cài đặt Post-back đơn hàng (embed JS hoặc push API)
  •    Cài đặt cập nhật đơn hàng
  •    Cài đặt Datafeed

tour-21

3  TESTING

  •    Test kịch bản đơn hàng, cập nhật đơn hàng
  •    Test mua hàng, đăng ký, điền form trên các thiết bị

tour-23

Accesstrade để tăng trưởng doanh thu đột phá