Trọn bộ hướng dẫn chạy D2C ACCESSTRADE trên MP2

Chào các bạn publisher D2C ACCESSTRADE. Kể từ tháng 3/2020, tất cả chiến dịch D2C ACCESSTRADE đã được chuyển hoàn toàn sang hệ thống mới Marketplace 2 (MP2).

Để bắt đầu chạy chiến dịch CPO/D2C cùng ACCESSTRADE, bạn có thể đăng ký tạo tài khoản và tham gia tại dashboard của chúng tôi.

Tôi muốn kiếm tiền với các chiến dịch CPO/D2C

Trong bài viết này, ACCESSTRADE sẽ hướng dẫn publisher toàn bộ kỹ thuật thao tác trên MP2 để có thể chạy chiến dịch hiệu quả nhất.

 

Hướng dẫn sử dụng MP2

 

Hướng dẫn khai báo Adspace

 

Hướng dẫn lấy link mua hàng D2C – Cách nhập tay

 

Hướng dẫn bắn đơn hàng về bằng script

 

Hướng dẫn bắn đơn hàng về email cá nhân

 

Hướng dẫn bắn đơn tự động về bằng API

 

Để bắt đầu chạy chiến dịch CPO/D2C cùng ACCESSTRADE, bạn có thể đăng ký tạo tài khoản và tham gia tại dashboard của chúng tôi.

Tôi muốn kiếm tiền với các chiến dịch CPO/D2C

 

Tổng hợp kiến thức, hướng dẫn, case study CPO/D2C ACCESSTRADE

Kiếm $2,000 mỗi tháng cùng bộ kiến thức này

3/5 - (4 votes)