ACCESSTRADE xin trân trọng giới thiệu một chiến dịch dành riêng cho Publisher traffic nước ngoài. Nếu bạn chưa đăng ký chiến dịch này, vui lòng click nút dưới đây.

ĐĂNG KÝ NGAY

Giới thiệu

DanaFix là dịch vụ tài chính sáng tạo ở Indonesia để giúp người dân Indonesia vay tiền mà không cần nhiều tài liệu, không cần thế chấp và không có quá trình dài và phức tạp. DanaFix hoạt động dưới sự bảo trợ của PT DanaFix Online Indonesia. Mục tiêu của chúng tôi là góp phần cải thiện thị trường dịch vụ tài chính ở Indonesia, bằng cách cung cấp các phương tiện cho vay trực tuyến công nghệ cao, minh bạch và đơn giản. Chúng tôi làm cho cuộc sống của bạn dễ dáng hơn !

Campaign này có budget, publishers vui lòng liên hệ AM phía góc phải màn hình để nắm thông tin cụ thể hơn.

Manual approved: This campaign does not automatically approve, contact AM in the right corner of the screen to register for the campaign.

This campaign has budget, publishers please contact AM in the right corner of the screen for more specific information.

DanaFix is an innovative financial service in Indonesia to help Indonesians borrow money without a lot of documents, without a mortgage and without a long and complicated process. DanaFix operates under the umbrella of PT DanaFix Online Indonesia. Our goal is to contribute to improving the financial services market in Indonesia, by providing simple, transparent and high-tech online lending facilities. We make your life easier!

Manual approved: Chiến dịch này không duyệt tự động, liên hệ với AM ở góc phải màn hình để được đăng ký campaign.

Điều kiện chấp nhận đơn hàng

– CPQL.- Khách hàng đủ điều kiện vay là khách hàng đáp ứng được tất cả các điều kiện sau:

Hoàn thành hồ sơ vay đầy đủ (5 bước) trên trang web danafix.id

Đã vượt qua kiểm tra ban đầu và truy cập trang thành công (ảnh chụp màn hình của trang này bên dưới)

– GEOs: chỉ chấp nhận Indonesia ngoại trừ Sumatra, Aceh, North Sumatra, Riau, West Sumatra, Jambi, South Sumatra, Bengkulu, Lampung, Riau Islands and Bangka Belitung- CPQL
– Qualified lead is a lead that satisfies all of the following conditions:

Completed full loan application (5 steps) on danafix.id website

Passed initial checks and visited success page (screenshot of this page below)

– GEOs: only Indonesia without Sumatra, Aceh, North Sumatra, Riau, West Sumatra, Jambi, South Sumatra, Bengkulu, Lampung, Riau Islands and Bangka Belitung

– Men and women, age from 22-50 years old

– Nam và nữ, tuổi từ 22-50 tuổi

Điều kiện từ chối đơn hàng

– Nam và nữ, <22t hoặc >50t

Hoàn thành hồ sơ vay đầy đủ (5 bước) trên trang web danafix.id

Đã vượt qua kiểm tra ban đầu và truy cập trang thành công 

– Qualified lead is a lead that not satisfies all of the following conditions:

Completed full loan application (5 steps) on danafix.id website

Passed initial checks and visited success page

– Men and women, age < 22 or >50 years old

– Khách hàng đủ điều kiện vay là khách hàng không đáp ứng được tất cả các điều kiện sau:

Chính sách trả thưởng hoa hồng

1.3$ /CPQL ( Not included VAT )

Chính sách cookie

– Cookies: 30 ngày- No reoccur: giới hạn số đơn hàng phát sinh trong thời gian lưu cookies- Cookies: 30 days
– Last Click: If the customer clicks on another ad (Facebook, Google, other affiliate channels) of the advertiser then the order is counted for the last click.
– No reoccur: limit the number of orders generated during the storage of cookies

– Last Click: Nếu khách hàng Click vào quảng cáo khác (Facebook, Google, Các kênh Affiliate khác) của nhà quảng cáo thì đơn hàng tính cho nhấp chuột cuối cùng.

Quy định về cách chạy quảng cáo

Lưu ý khác

– Không có quảng cáo google (bất kỳ loại quảng cáo google nào đều bị cấm)- Không đặt giá thầu SEM: Danafix hoặc từ khóa cố ý viết sai chính tả- Không tạo fanpage hoặc tài khoản mạng xã hội từ tên thương hiệu Danafix

– No google ads any type of google ads is forbidden)- No SEM bidding: Danafix or keywords deliberately misspelled
– Don’t create fanpages or social network accounts from Danafix brand name

– Don’t use Danafix logo and brand name in facebook ads

– No direct linking from social networks to Danafix website (no direct links to danafix.id in facebook, facebook ads, twitter, etc)

– No contextual advertising

– Không sử dụng logo Danafix và tên thương hiệu trong quảng cáo facebook

– Không liên kết trực tiếp từ các mạng xã hội đến trang web Danafix (không có liên kết trực tiếp đến danafix.id trong facebook, quảng cáo facebook, twitter, v.v.)

– Không có quảng cáo theo ngữ cảnh

Đánh giá bài viết

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Accesstrade để kiếm thật nhiều tiền