chiến dịch Robocash PH

Ra mắt chiến dịch Robocash PH – Dịch vụ cho vay uy tín tại Philippines

ACCESSTRADE xin trân trọng thông báo về việc ra mắt chiến dịch Robocash PH. Đây là chiến dịch thích hợp với các bạn chạy tài chính nước ngoài.

Nếu bạn chưa đăng ký chiến dịch này, vui lòng click vào nút dưới đây.

Giới thiệu

Robocash là dịch vụ tín dụng vi mô đầu tiên hoạt động với khách hàng trực tuyến mà không cần sự trợ giúp của nhà điều hành con người.

Manual approved: Chiến dịch này không duyệt tự động, liên hệ với AM ở góc phải màn hình để được đăng ký campaign.

Cập nhật: Từ 08/11/2021, Robocash PH chính thức đổi tên thành Digido Philippines

Publisher vui lòng vào nút “Tạo Link” để lấy link tracking đúng. 

Robocash is the first microcredit service to work with online customers without the assistance of a human operator. Robocash PH is a trusted financial partner and recommended by fastloans.ph

Manual approved: This campaign does not automatically approve, contact AM in the right corner of the screen to register for the campaign.

Please go to registration button on your left and get the correct url there.

Điều kiện chấp nhận đơn hàng

CPL

Cost per lead success

Khách hàng mục tiêu: 21-70 tuổi /Target audience: 21-70 years old

Khách hàng nhập tất cả thông tin kèm tài khoản ngân hàng và nhấn nút Submit thành công / Register with all information including bank account and click “Submit” successfully

Khu vực địa lý: chỉ chấp nhận Philippines / GEOs: only Philippines

Điều kiện từ chối đơn hàng

 Khách hàng không hoàn tất điền thông tin hoặc không nhấn nút “Submit” thành công / Don’t fill in all information or don’t click “Submit” button suscessfully

Không phải thị trường Philippines / User not in Philippines

Chính sách trả thưởng hoa hồng

11,000 VND / CPL ( Chưa bao gồm VAT)

11,000 VND / CPL ( Not included VAT)

Chính sách cookie

Cookies 30 ngày / Cookies 30 days

Last Click: Nếu khách hàng Click vào quảng cáo khác (Facebook, Google, Các kênh Affiliate khác) của nhà quảng cáo thì đơn hàng tính cho nhấp chuột cuối cùng) / If the customer clicks on another ad (Facebook, Google, other affiliate channels) of the advertiser then the order is counted for the last click)

No reoccur: giới hạn số đơn hàng phát sinh trong thời gian lưu cookies / Limit the number of orders generated during the retention of cookies

Quy định về cách chạy quảng cáo

Cho phép

Quảng cáo theo ngữ cảnh thông qua việc mở đầu;

Biểu ngữ quảng cáo;

Quảng cáo nhắm mục tiêu trên mạng xã hội;

Các nhóm / trang / tài khoản quảng cáo trên các mạng xã hội (trừ các nhãn hiệu Robocash);

Email trên danh sách trắng, sau khi phối hợp chúng và bố trí với sự hỗ trợ của mạng và nhà quảng cáo.

Allow

Contextual advertising through prelending;

Banner advertising;

Targeted advertising on social networks;

Advertising groups / pages / accounts on social networks (except for Robocash brands);

Emails on white lists, after coordinating them and layouts with network support and the advertiser.

Nghiêm cấm

Đơn đặt hàng webmaster không được thanh toán;

Chuyển đổi với một giới thiệu trống không được tính (bạn không thể thấy nguồn lưu lượng truy cập).

Cấm: TẠI ĐÂY

Prohibited

Webmasters test orders are not paid;

Conversions with an empty referer do not count (you cannot see the source of traffic).

Prohibited: HERE

Traffic: Tại đây / Traffic: Here

 

 

3/5 - (2 votes)