[ SHOPEE ] Shopee Tết sale Thưởng hết ga

? 1.CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG LÊN TỚI 8.5%

☄️ Điều kiện thưởng như sau:
? Giai đoạn 23.01 – 26.01

Nếu Publisher nào có Traffic giai đoạn 23.01 – 26.01 gấp từ 1.5 lần trở lên giai đoạn 08.12 – 11.12 Publisher sẽ nhận được thêm 8.5% tính trên hoa hồng được duyệt của giai đoạn 08.12 – 11.12

⚡ Cho riêng ngày 27.01.2021

Nếu Publisher nào có lượng đơn được duyệt trong ngày 27.01 gấp từ 1.5 lần đến dưới 3 lần số lượng đơn đượt duyêt của ngày 12.12 Publisher sẽ nhận được thêm 6% tính trên hoa hồng được duyệt của ngày 27.01.2021

Nếu Publisher nào có lượng đơn được duyệt trong ngày 27.01 gấp từ 3 lần trở lên số lượng đơn đượt duyêt của ngày 12.12 Publisher sẽ nhận được thêm 8% tính trên hoa hồng được duyệt của ngày 27.01.2021

 

? 2. THƯỞNG THEO NGÀNH HÀNG LÊN TỚI 12% Xem ngay

? 3. HOT COLLECTION, DAILY VOUCHER ĐỂ ĐẤY SỐ NGÀY ĐỈNH CỦA TẾT SALE 27.01 Xem ngay