❌❌Lưu ý QUAN TRỌNG: Chương trình thưởng này không áp dụng cho các Publisher chạy theo hình thức “Cashback”❌❌

1️⃣ Thưởng giai đoạn 20.03.2020 – 27.03.2020:
+ Nếu Publisher có doanh thu được duyệt giai đoạn 20.03 – 26.03 cao gấp từ 2.5 lần đến dưới 3 lần doanh thu được duyệt của giai đoạn 13.03 – 19.03 thì sẽ được thưởng 2% trên tổng hoa hồng được duyệt của giai đoạn 20.03 – 26.03
+ Nếu Publisher có doanh thu được duyệt giai đoạn 20.03 – 26.03 cao gấp từ 3 lần đến dưới 3.5 lần doanh thu được duyệt của giai đoạn 13.03 – 19.03 thì sẽ được thưởng 4% trên tổng hoa hồng được duyệt của giai đoạn 20.03 – 26.03
+ Nếu Publisher có doanh thu được duyệt giai đoạn 20.03 – 26.03 cao gấp từ 3.5 lần trở lên doanh thu được duyệt của giai đoạn 13.03 – 19.03 thì sẽ được thưởng 6% trên tổng hoa hồng được duyệt của giai đoạn 20.03 – 26.03

2️⃣ Thưởng cho riêng ngày 20/03/2020 bao gồm hai loại thưởng như sau:
1, Thưởng theo doanh thu được duyệt – chỉ áp dụng cho ngày 27/03/2020
a, Với các Publisher đã có doanh thu được duyệt của ngày 12.12.2019
Điều kiện tham gia Publisher phải có doanh thu được duyệt của ngày 27.03 đạt từ 20,000,000đ trở lên
👉Chi tiết thưởng như sau:
+ Nếu Publisher có doanh thu được duyệt của ngày 27.03 bằng hoặc gấp từ trên 1 lần đến 2 lần doanh thu được duyệt của ngày 12.12 Publisher sẽ được thưởng 5% trên hoa hồng được duyệt của ngày 27.3
+ Nếu Publisher có doanh thu được duyệt của ngày 27.03 gấp trên 2 lần doanh thu được duyệt của ngày 12.12 Publisher sẽ được thưởng 10% trên hoa hồng được duyệt của ngày 27.3
b, Với các Publisher chưa có danh thu được duyệt của ngày 12.12.2019
+ Nếu doanh thu được duyệt ngày 27.03 đạt từ 200 triệu đến dưới 400 triệu thì Publisher sẽ có thưởng 5% trên tổng số hoa hồng được duyệt của ngày 27.03
+ Nếu doanh thu được duyệt ngày 27.03 đạt trên 400 triệu thì Publisher sẽ có mức thưởng là 10% trên tổng số hoa hồng được duyệt của ngày 27.03
3️⃣Thưởng theo ngành hàng – chỉ áp dụng cho ngày 27/03/2020 với 9 ngành hàng, xem chi tiết: https://bit.ly/2Up7TRO

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Accesstrade để kiếm thật nhiều tiền