THÔNG BÁO QUAN TRỌNG YÊU CẦU CẬP NHẬT PUBLISHER PROFILE ĐỂ TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG TRÊN ACCESSTRADE

Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hỗ trợ và ngăn chặn các hành vi vi phạm chính sách chiến dịch của một số Publisher, ACCESSTRADE sẽ chính thức yêu cầu tất cả Publisher hoàn thành Publisher Profile để được tiếp tục hoạt động trên hệ thống.

 

Cụ thể:

Kể từ ngày 10.12.2018 ACCESSTRADE sẽ yêu cầu bạn cập nhật Publisher Profile đầy đủ bao gồm mô hình chạy và loại traffic. Nếu chưa hoàn thành Publisher Profile bạn sẽ không thể:

 

– Truy cập pub.accesstrade.vn

– Đăng ký chiến dịch mới

– Xem các báo cáo của hệ thống.

– Thanh toán hoa hồng

 

Ngay lúc này, bạn có thể kiểm tra xem Publisher Profile của mình đã cập nhật thành công chưa ngay tại đây. Nếu chưa hoàn thành 100% bạn vui lòng cập nhật ngay để tránh bị gián đoạn trong thời gian tới. Nếu bạn đã cập nhật thành công vui lòng bỏ qua nội dung trong email này.

 

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về: support@accesstrade.vn