Cập nhật các chính sách và thông báo liên quan đến Affiliate Marketing – Tiếp thị liên kết cho các Publisher đang hợp tác cùng ACCESSTRADE. Những chính sách và thông tin quan trọng để giúp bạn kiếm tiền online hiệu quả an toàn cùng tiếp thị liên kết.

Cảnh báo: Hình thức giả mạo bán khóa học trên chiến dịch ACCESSTRADE Referral

ACCESSTRADE không tổ chức bán khoá học, nói không với các hành vi gian lận bán khoá học và sẽ có hình thức xử lý thích đáng theo quy định…

Continue ReadingCảnh báo: Hình thức giả mạo bán khóa học trên chiến dịch ACCESSTRADE Referral
Read more about the article TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH CỦA ACCESSTRADE ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ PUBLISHER GIAN LẬN
TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH CỦA ACCESSTRADE ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ PUBLISHER GIAN LẬN

TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH CỦA ACCESSTRADE ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ PUBLISHER GIAN LẬN

ACCESSTRADE xin thông báo cùng với sự phát triển vượt bậc của Affiliate Marketing trong năm 2020, sự gia tăng vượt trội về số lượng Publisher gia nhập hệ thống…

Continue ReadingTUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH CỦA ACCESSTRADE ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ PUBLISHER GIAN LẬN

Công văn chính thức về việc cấm lợi dụng thương hiệu ACCESSTRADE trái phép

Kính gửi: Các cá nhân, đơn vị và publisher, Trong thời gian qua ACCESSTRADE đã phát hiện nhiều cá nhân và tổ chức thông qua hình thức kinh doanh khóa…

Continue ReadingCông văn chính thức về việc cấm lợi dụng thương hiệu ACCESSTRADE trái phép