ATSP là gì? Vai trò của ATSP như thế nào khi trở thành publisher

ATSP là gì?

ATSP (ACCESSTRADE Super Point) là số điểm Publisher có phụ thuộc vào số hoa hồng bạn nhận được qua các chiến dịch. ATSP dùng để xác định thứ hạng của Publisher trên hệ thống ACCESSTRADE, cung cấp cho Publsiher những ưu đãi và hỗ trợ tốt nhất tuỳ thuộc vào điểm ATSP của bạn.

Giá trị quy đổi: 1 ATSP = 100,000 Hoa hồng của Publisher (Pub com)

 

Có mấy loại ATSP?

– Có 2 loại ATSP:

  • ATSP tích lũy: Tổng số điểm ATSP tích lũy thực tế – Là căn cứ để nâng rank, thăng hạng, đua top cho Publisher
  • ATSP khả dụng: Tổng số điểm ATSP còn lại sau khi đã bị trừ bởi các hoạt động trừ point (đổi quà, tiền, trừ điểm do vi phạm, reset mỗi 6 tháng…)

Cơ chế cộng trừ điểm ATSP

Cơ chế cộng điểm ATSP

  • Thành viên mới vào hệ thống ACCESSTRADE sẽ được thưởng 10 ATSP.
  • Khi tham gia thực hiện nhiệm vụ trên hệ thống ACCESSTRADE như check in mỗi ngày, đăng ký chiến dịch, tạo ra hoa hồng đầu tiên, chia sẻ bài giới thiệu ACCESSTRADE trên facebook,…
  • Khi tham gia các minigame và sự kiện do ACCESSTRADE tổ chức thường xuyên trên facebook.

Cơ chế trừ điểm ATSP

1. Reset: 6 tháng 1 lần reset điểm ATSP khả dụng (thời điểm reset: 30/06 và 31/12 của năm)
2. Không phát sinh doanh số:
– Cứ 1 tháng liên tục không phát sinh đơn kể từ lần cuối cùng phát sinh đơn (tính từ ngày triển khai) : Trừ 10% tổng điểm ATSP khả dụng và không dưới 10 ATSP khả dụng
3. Vi phạm quy định:
– Bị khóa quyền chạy campaign bất kỳ lần 1  Trừ 50 point ATSP khả dụng
– Bị khóa quyền chạy campaign bất kỳ lần 2  Trừ 100 point ATSP khả dụng
– Bị khóa quyền chạy campaign bất kỳ lần 3  Trừ toàn bộ point ATSP khả dụng

Bằng cách tích điểm ATSP của mình qua việc nhận hoa hồng ở các chiến dịch, Publisher có thể dùng điểm này để đổi các phần quà cực NGẦU cực CHẤT, vui lòng tham khảo danh sách tại trang https://pub2.accesstrade.vn/membership/gift-shop